همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت برای اولین با در ایران برگزار خواهد شد.

تبلیغات این همایش با بنرها، بیلبورد ها، استند ها و تبلیغات در صدا سیمای شهر رشت آغاز شده است.

برچسب ها:

نظر شما!!