همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت با عنوان “سوپرمارکتی به وسعت 6000 متر مربع“، در تاریخ 31 شهریور ماه امسال(1396) در شهر رشت، سالن همایش مخابرات برگزار خوهد شد. این همایش با هدف اصلی راهکارهای مقابله با مخاطرات پیش رو در صنف سوپرمارکت ها برگزار می شود. در این گردهمایی، خطراتی که در آینده سوپرمارکت های سنتی را تهدید می کند معرفی و برای مقابله با آن ها راهکار ارائه می گردد.

سرفصل موضوعات مطروحه در این همایش را می توان اینگونه بیان کرد:

الف- راهکارهای موثر جهت مقابله با سونامی تکنولوژی با بروز کردن تجهیز کردن سوپرمارکت ها به فروشگاه آنلاین، باشگاه مشتریان، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

ب- رقابت سالم با فروشگاه های زنجیره ای محلی با مجهز شدن به تکنولوژی روز

ج-ارائه پیشنهادات عملی برای ارتباط مستقیم بین سوپرمارکت ها و کارخانجات مواد غذایی.

 

نظر شما!!