پروژه دلفین مارکت به عنوان مشاور سوپرمارکت های سنتی و محلی در راستای ارتقای توان صنفی آن ها خدمات ذیل را ارائه خواهد کرد:

  • محاسبه حجم بازار
  • محاسبه سهم بازار
  • آموزش و ارائه راهکارهای عملیاتی افزایش سهم بازار از طرق زیر :

الف- افزایش مشتریان جدید(تبلیغات)

ب- افزایش فروش از طریق تکرار خرید مشتریان قدیمی(باشگاه مشتریان)

ج- ارائه گزارش مکتوب هر دو ماه یکبار و آنالیز عملکرد جهت عضویت باشگاه توسط کارگزاران دلفین مارکت

  • برگزاری همایش ها و کلاس های آموزسی در راستای ایجاد اتحاد همبستگی بین سوپرمارکت ها جهت بقا در بازار و رقابت سالم با فروشگاه های زنجیره ای
  • برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان شامل باشگاه مشتریان – صندوق فروشگاهی و فروشگاه انلاین
  • برگزاری همایش و کارگاه مشترک بین سوپرمارکت های دلفینی و تولیدکنندگان صنایع غذایی
  • پیکیج  CD های مرتبط با فروشگاه آنلاین، صندوق فروشگاهی، باشگاه مشتریان

جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات باشگاه سوپرمارکت های دلفینی مطالعه کتب ” چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند” و دلفین های تمدن ساز” توصیه می گردد.