استارت آپ دلفین ها، نقشه راه حرکت به سمت آینده:

به تصور اکثر افراد، استارت آپ(STARTUP) یک اپلیکیشن موبایل و یا ایده است که با فنآوری اطلاعات در هم آمیخته است. این تصور کاملی است، اما ناکافی نیست.

در واقع، استارت آپ، مولود بررسی یک نارسایی در جامعه است که با مجموعه ای از راهکارهای عملیاتی رفع معضل همراه می شود و با هدف بهبود و ارتقاء سطح رضایتمندی افراد جامعه پا به عرضه ظهور می گذارد.

بدیهی است تحقق اهداف، نیازمند طراحی یک سازمان هوشمند است تا متولی تبدیل ایده ها به واقعیت ها باشد. به این منظور و برای جامه عمل پوشاندن به اهداف استارت آپ دلفین ها، باشگاه سوپرمارکت های دلفینی با حضور در بازار فروش محصولات FMCG در بهار سال 96 متولد شده و مسیری را تا سال 1400 پیش بینی کرده است.

قاعدتآ، در این راه نیاز مبرم به همکاری مدیران کارخانجات، صنایع غذایی، مدیران سوپرمارکت ها، هایپرمارکت ها و شرکت های پخش دارد. مجموعه متون مندرج در دو جلد کتابی که در اختیار شماست. ماحصل تحقیق و تفحص بر روی بیش از یکصد سوپرمارکت و هایپر مارکت در چند شهر بزرگ ایران است. اما بی نیاز از ویرایش و اصلاحات نخواهد بود. لذا صمیمانه از صاحب نظران و دست اندرکاران این رشته و فعالیت های وابسته به آن، به همکاری دعوت می گردد.

هدف اصلی باشگاه سراسری سوپرمارکت های دلفینی، تمرین مشق کارگروهی است و با تکیه بر حفظ استقلال کاری اعضا، درصدد ایجاد شبکه فروشگاه های مستقل متحد الشکل و مشترک المنافع، در سطح کشور است، تا از طریق هم افزایی سازمان یافته و تشکیل بدنه ای قدرتمند، به افزایش توان مقابله با رقبای بزرگ داخلی و خارجی بیندیشد.

امید آنکه در این مسیر خطیر، با همت مضاعف و تلاش مستمر، مسیرهای ناهموار، طی طریق گردد و شاهد موفقیت فعالان یکی از خستگی ناپذیرترین مشاغل کشور باشیم.