هدف های پیشنهادی و قابل دسترس باشگاه مدیران سوپرمارکت های دلفینی به قرار ذیل است:

  • هدف سوپرمارکتهای دلفینی در اولویت اول حمایت از خود مدیران سوپرمارکت هایی است که به عنوان نان آوران خانواده هایشان، به این شغل شرافتمندانه و سخت مشغول هستند و در حال حاضر بدون برنامه ریزی منسجم، در مواجه با رقبای قدرتمند که دارای توان مالی بالا و سیستم های مدیریتی دقیق می باشند، در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.
  • افزایش و توسعه فروش و کسب درآمد بهتر از طریق اداره هوشمندانه سوپرمارکت و تجهیز آن به فناوری های نوین
  • امکان رقابت با رقبای قدرتمند و فروشگاه های زنجیره ای محلی، جلوگیری از ورشکستگی و جمع کردن سوپرمارکت های سنتی و محلی
  • تبدیل سوپرمارکت از سنتی به مدرن و به روز شدن همگام با نیاز بازار
  • تامین اقلام مورد نیاز فروشگاه به روش خرید مستقیم از کارخانجات و شرکت های عامل توزیع
  • خلق فرصت های جدید برای فارغ التحصیلان دانشگاهی