مرامنامه سوپرمارکت های دلفینی

  • حمایت از اقتصاد مقاومتی، خرید و توزیع کالای ایرانی جهت اشتغال زایی در صنایع کشور.
  • سوپرمارکت های دلفینی با رعایت قوانین اتحادیه ها و در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی حرکت می کنند.
  • حوزه کاری و محدوده فعالیت سوپرمارکت های دلفینی توسط یکدیگر حفظ می شود و در محدوده­ ی هم فعالیت رقابتی انجام نمی دهند. رقابت سالم با دیگر هم صنف ها و فروشگاه های زنجیره ای محلی، اساس تفکر دلفین هاست.
  • سوپرمارکت های دلفینی استقلال در مدیریت فروشگاه خود دارند.
  • آموزش، مطالعه و شرکت در کلاس های آموزشی و همایش ها، به عنوان یک اصل پایدار در سوپرمارکت های دلفینی شناخته می شود. آن ها همواره، آخرین تکتولوژی روز را که در کلاس ها و همایش ها به آن ها توصیه می شود، به مرحله اجرا می گذارند.