معرفی کتاب دلفین های تمدن ساز

کتاب” دلفین های تمدن ساز” نوشته علی خاکزادی، یکی از مجموعه کتاب های سوپر مارکت های دلفینی است که از سوی انتشارات “امکان امروز” به انتشار رسیده و سعی دارد خوراک فکری ساده، سریع، پژوهش و آزمون شده ای را برای صنف سوپرمارکت ها مطرح کند تا با کمترین هزینه فرصت و آزمون و خطا بتوانند کارشان را به انجام رسانیده و به مشتریان هدف خود برسند.

دلفین های تمدن ساز

نویسنده: علی خاکزادی

انتشارات: امکان امروز

موضوع: تاکتیک های تثبیت و حفظ بازار

چاپ اول: بهار 96

تعداد صفحه 120

دلفین های تمدن ساز در ادامه کتاب چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند، نگاهی اقتباسی به این دارد که چگونه می توان تمدن سوپرمارکت ها را بنیان گذاشت، چگونه میشود حاشیه امنی برای آن ها ساخت که در صفحه بازی بازار، امکان عرض اندام داشته باشند و از حقوق خود صیانت کنند.

کتاب دلفین های تمدن ساز یک کتاب استراتژیک و عملیاتی است و به بیان نحوه استفاده از ابزار باشگاه مشتریان برای رسیدن به هدف رشد و توسعه و بقای سوپر مارکت ها در برابر فروشگاه های زنجیره ای محلی میپردازد. این کتاب با یک تفکر استراتژیک، تفکری با استفاده از سیستم زندگی دلفین ها ، راهکار های بدون رفت از مشکلات پیش روی سوپرمارکت های سنتی را در بر دارد. نویسنده کتاب پیش رو به تاریخچه سوپرمارکت داری از سال 1300 تا 1395 میپردازد و سپس گام های موثر برای سوپرمارکت داری نوین و مدرن از سال 1396 تا سال 1400 با تکیه بر ابزار باشگاه مشتریان، به رشته تحریر درآورده است.

ازجمله ایده های مهم و اصلی کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

نحوه برخورد سوپرمارکت ها با پدیده بازارخواهی فروشگاه های زنجیره ای محلی

ایجاد باشگاه مدیران سوپرمارکت ها با عنوان نوین باشگاه مدیران سوپرمارکت های دلفینی

استفاده از تکنولوژی در سوپرمارکت ها و اقدامات و آموزش های لازم برای آن ها

کارآفرینی و بستر سازی نیروهای متخصص

تعیین حوزه ، حجم بازار و سهم بازار هر سوپرمارکت دلفینی

فهرست بندی کتاب نیز به صورت زیر است:

نویسنده در پیش مقدمه اینگونه آغاز می کند که بیایید از پیشرفت تکنولوژی حیرت زده شویم! وی دلیل اینکه بسیاری از مشاغل از بین میروند این است که از اخرین دستاورد های تکنولوژی دچار حیرت نم یشوند. نویسنده ادامه می دهد که فروشگاه های زنجیره ای محلی به بازارخواهی از سوپرمارکت های سنتی روی آورده اند. و تنها راه مقابله، الگو گرفتن از طبیعت است و طبیعت و استراتژی سوپرمارکت های دلفینی مجموعه ای از تاکتیک هاست تا سوپرمارکت های سنتی بتوانند بقا، توسعه و تثبیت خود را به نتیجه برسانند.

فصل اول کتاب دوران پیله وری و بقالی را از سال 1300 تا 1370، شرح میدهد. دورانی که دوره گردی و پیله وری جایشان را به بقالی و سپس تعاونی ها دادند.

فصل دوم کتاب دوران سوپرمارکت داری را از صال 1370 تا 1395 مورد بررسی قرار می دهد. ظهور فروشگاه های زنجیره ای محلی که بدون رعایت موازین و استانداردهای فروشگاه های زنجیره ای در مجاورت دیگر سوپرمارکت ها و در محله ها مجبور به خالی کردن میدان برای رقیب شده اند، از دغدغه های اصلی نویسنده است که سعی کرده برای اولین بار در ایران راهکاری ارایه دهد تا سوپرمارکت های سنتی را از ورشکستگی و تعطیلی برهاند.

فصل سوم کتاب اشاره به دوران سوپرمارکت داری نوین است که با ایده های ناب استراتژی حرکت به سوی مدرنیزه کردن آن ها را تا سال 1400  بیان می کند. نویسنده در این فصل از تمدن دلفین ها و متداول سوپرمارکت های دلفینی نام می برد و می گوید اگر کاسب های فعال در صنف سوپر مارکت، با تاسیس باشگاه مشتریان به گردآوری اطلاعات بپردازند، همواره می توانند از تغییر مکان و انقضای زمان اجاره خود، کمترین اسیب را ببینند. به بیان دیگر، این همان تمدن دلفینی است تمدنی که اگر ساخته شود، حاشیه امنی به مدیران سوپر مارکت خواهد داد تا دسترنج خود را حفظ و حراست کنند.

نظر شما!!