باشگاه سوپرمارکت های دلفینی با برگزاری همایش های استانی در سراسر کشور در سال 96

طبق برنامه های اعلام شده در مجموعه کتاب های سوپرمارکت های دلفینی اقدام به عضو گیری می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر به کتب فوق الذکر رجوع کنید. در صورت تمایل به بررسی شرایط و عضویت در استان خود،

اطلاعات زیر را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت نسبت به تماس و پیگیری اقدامات لازم انجام پذیرد.

CAPTCHA
لطفا صبر کنید