چندی است که فروشگاه های زنجیره ای محلی، با افتتاح شعب در کوی و برزن، خارج از استاندارد های فروشگاه های زنجیره ای واقعی، عرصه را بر سوپرمارکت های محلی تنگ کرده اند و به عطش فراوان، به بازارخواهی از سهم سوپرمارکتهای سنتی روی آورده اند، تا آن جا که گاهی، دیوار به دیوار کسبه محلی، با سیاست های غیرمنصفانه دامپینگ قیمت ها، روزهای ناخوشی را برای کاسبان این صنف، رقم میزنند. نویسنده کتاب معتقد است که اعتراض های بی حاصل و پافشاری بر سیاست تحریم خرید از بانیان آن ها، فقط وقت و زمان برای مقابله از دست خواهد رفت. اعتراض راه مقابله نیست. مقابله استراتژی می خواهد و استراتژی مجموعه ای از تاکتیک ها را نیاز دارد تا بتواند، به بقا و تثبیت و توسعه در بازار بینجامد. حال این سوال پیش می آید که چه چیزی می تواند حرکت سوپرمارکت های سنتی را الهام دهی نماید تا بر مشکلات فعلی، غلبه کنند؟ راه چاره الگو گرفتن از طبیعت است. نویسنده علت نام گذاری کتاب ” چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند را اینگونه بیان میکند که : دلفین ها از هوش سرشاری برخوردار هستند و می توانستند در کف اقیانوس ها، تمدنی بسان ما آدمیان از خود به جای بگذارند. اما آنچه آنان را از ساختن تمدن محروم کرد، نداشتن ابزار بود! کتاب چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند با اقتباس از این موضوع، سعی دارد به اذهان مدیران بنگاه های خرده فروشی این مهم را منتقل سازد که اگر کسب و کار خود ار به ابزار های الکترونیکی مجهز کنند می توانند تمدنی از داده ها و اطلاعات خلق نمایند که به کسب درآمد بیشتر آنان منجر شود و همچنین با تهدیدات فروشگاه های زنجیره ای محلی مقابله نمایند. اما در کتاب دلفین های تمدن ساز نویسنده پرده از خصوصیت رفتاری محیرالعقول دیگری از دلفین ها بر میدارد که قدرت پروردگار هستی را به تصویر میکشد. در کتاب راهبرد دلفینی، دادلی لینچ این خصوصیت دلفین ها را اینگونه بیان میکند که: نگاه دلفین ها به زندگی زیباست. این موجوات، که برخی از دانشمندان آن ها را باهوش ترین خلایق بر روی کره زمین دانسته اند، معتقدند، اقیانوس ها، جای بزرگی برای زندگی همه است و می توان در کنار هم با آرامش زندگی کرد اما در مقابل حمله خصمانه کوسه ها ولو بسیار زیاد با هم متحد شده و از حقوق خود دفاع میکنند. در کتاب دلفین های تمدن ساز با الگوسازی از این خصلت دلفینی، طرحی نو در کسب و کار سوپرمارکت ها معرفی می شودکه اگر درست و به هنگام، اجرا شود، می تواند آخرین تکنولوژی روز دنیا را در خدمت مدیران سوپرمارکت ها در آورده و همچنین راه گشای رقابت سالم با فروشگاه های زنجیره ای محلی باشد. رقابتی که با عبارت سوپرمارکت های محلی آغاز می شود و پیام آن صلح و دوستی است و نتیجه اش بقای زحمتکشانی که به حرفه شریف و طاقت فرسای خرده روشی ارزاق عمومی اشتغال داشته، دارند و خواهند داشت.

برچسب ها:

نظر شما!!