معرفی کتاب چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند

کتاب” چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند” نوشته علی خاکزادی، یکی از مجموعه کتاب های سوپر مارکت های دلفینی است که از سوی انتشارات “امکان امروز” به انتشار رسیده و سعی دارد خوراک فکری ساده، سریع، پژوهش و آزمون شده ای را برای صنف سوپرمارکت ها مطرح کند تا با کمترین هزینه فرصت و آزمون و خطا بتوانند کارشان را به انجام رسانیده و به مشتریان هدف خود برسند.

چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند

نویسنده: علی خاکزادی

انتشارات: امکان امروز

موضوع: تاکتیک های تثبیت و حفظ بازار

چاپ اول: بهار 96

تعداد صفحه 192

نویسنده علت نام گذاری کتاب را اینگونه عنوان میکند که: دلفین ها علی رغم داشتن هوش بالا، توان ساختن و استفاده کردن از ابزار را نداشته اند! اگر دلفین ها امکاناتی برای ساختن و بهره گیری از ابزار داشتند، اکنون شاهد وجود تمدن هایی در زیر اقیانوس بودیم! خیلی از مدیران کسب وکارها هم به علت نداشتن ابزارهای جمع آوری اطلاعات مشتریان و ارتباط با مشتریان، نتوانسته اند در گذر زمان از خود تاریخچه مکتوب و کارا خلق کنند. علت نامگذاری کتاب انتقال همین مفهوم به ذهن خوانندگان است. نویسنده در مقدمه کتاب به اثرات تکنولوژی بر زندگی 25 سال گذشته دنیا می پردازد و اینکه چگونه سونامی تکنولوژی خانه کسب و کار را می تواند از بین ببرد. این سونامی حتی سوپرمارکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. نویسنده با مثال زدن تراژدی غم انگیز آژانس های تاکسی تلفنی، امکانات و ابزاری را برای جلوگیری از حذف شدن سوپرمارکت ها در بازار ارایه میدهد. این کتاب در واقع به بیان علمی ابزار و وسیله سفر می پردازد و تاکتیک های تثبیت حفظ بازار را معرفی میکند.

فصل اول کتاب با عنوان مطالعه حجم بازار و سهم بازار با این تیتر آغاز می شود که: قبل از انکه دیر شود، باید بدانیم چگونه می توان کاسبی با چشمان بسته را به فراموشی سپرد. اولین فن تاکتیکی برای توسعه کسب و کار سوپرمارکت داری تعیین حوزه جغرافیایی برای تعیین حجم بازار جهت سرمایه گذاری و هزینه کردن در جهت توسعه بازار است.

فصل دوم کتاب روش های افزایش سهم بازار را از دو طریق جذب مشتریان جدید و افزایش خرید مشتریان قدیمی مورد بررسی قرار می دهد. جذب مشتریان جدید از طریق تبلیغات صورت میگیرد که نویسنده تبلیغات موثر و میزان اثرگذاری آن ها را بیان می کند. همچنین تاسیس باشگاه مشتریان که نویسنده از آن نه تنها به عنوان یک علم بلکه یک فن جهت ترغیب و تشویق مشتریان قدیمی یاد میکند، ابزاری جدا نشدنی از سوپرمارکت هاست.

فصل سوم کتاب اجزای تشکیل دهنده باشگاه مشتریان که شامل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد، تشریح میگردد و مختصری بر سایر نرم افزارها و سامانه های ثبت و ضبط اطلاعات مشتریان مثل نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان crm وارد میشود.

نویسنده در فصل چهارم کتاب نکات مهم در باب تاسیس باشگاه مشتریان را بطور کامل بیان میکند و راهنمایی های لازم را به مدیران سوپرمارکت ها ارایه می دهد.

فصل پنجم کتاب درآمدی است بر تجزیه و تحلیل داده های اماری باشگاه مشتریان سوپرمارکت ها و هایپرمارکت ها. همچنین نویسنده برای چگونگی درگیر کردن مشتریان در سناریوهای باشگاه مشتریان پیشنهاداتی ارایه میدهد.

 

نظر شما!!