همایش صفر تا صد رقابت سالم با فروشگاههای زنجیره ای در دی ماه 1395 برگزار شد

این همایش استارت باشگاه سوپرمارکت های دلفینی است.

برچسب ها:

نظر شما!!