باشگاه تأمین کنندگان سوپرمارکت های دلفینی از 31 شهریور ماه با حضور بهترین های کارخانجات صنایع غذایی، شوینده و پخش آغاز بکار خواهد کرد.

استارت آپ باشگاه سوپرمارکت های دلفینی در دو فاز تکمیل خواهد شد که فاز اول با حضور سوپرمارکت ها و ایجاد باشگاه مشتریان سوپرمارکت ها تکمیل می شود و فاز دوم استارت آپ، با حضور و پیوستن تأمین کنندگان سوپرمارکت ها و ایجاد باشگاه تأمین کنندگان کامل می شود.

 

برچسب ها:

نظر شما!!