ایا کسب و کار سوپرمارکت هم نیاز به بهره گیری از فنون بازاریابی دارد؟

پاسخ بله است، سوپرمارکت هم نیاز به تاسیس واحد بازرگانی یا بازریابی دارد! جهت سوپرمارکت های تک شعبه ای و کوچک، نیازی نیست آن طور که در شرکت ها و کارحانجات، واحد بازرگانی دارای چارت سازمانی و قانون و قواعد پیچیده است، شما خود را اسیر بوروکراسی نمایید. باید این مفهوم در سوپرمارکت شما نهادینه سازی شود. یعنی به این موضوع اعتقاد داشته باشید که بازرگانی نیاز عاجل شماست. خیلی از مشاغل با گردش مالی بسیار کمتر از یک سوپرمارکت، دارای واحد بازاریابی و بازرگانی هستند، پس چرا فکر میکنید سوپرمارکت شغلی است که نیازی با بازاریابی ندارد؟ اگر در گذشته ها چنین نبوده، بدانید که در آینده اینچنین نخواهد ماند!

یکی از مشاغلی که به شدت در خطر از بین رفتن است، شغل سوپرمارکت داری سنتی است. این یک واقعیت است. اگر فکر میکنید که احتیاط این است که هیچ ریسکی نکنید و دسته به خلاقیت نزنید، باید منتظر حذف شدن از عرصه بازار باشید. هم اکنون هم خطرات، ملموس و قابل درک شده اند. دیر یا زود، پایان دوران سوپرمارکت داری سنتی فرا خواهد رسید، همچنین پایان دوران نشستن پشت پاچال و به انتظار مشتری بودن.

وقتی که یک نمایندگی بیمه تازه تاسیس، اساس و اصول کار خود را بر پایه بازاریابی بنیان می نهد، یک هایپرمارکت و سوپرمارکت نیز باید به دنبال انجام همان کارها، با الگو و فرمت خاص خود باشد. اما چگونه؟

پروسه بازاریابی برای سوپرمارکت خود را در قالب فرم های پیشنهادی، طراحی کنید. ثبت نام از مشتریان می تواند یک شروع ساده باشد که در اینده به نتایج بزرگی ختم میشود. برای تکمیل فرم هم یک پاداش، هر چند کوچک در نظر گرفته شود. مشتریان در صورت علم به دریافت پاداش، به تکمیل فرم تمایل بیشتری نشان خواهند داد.

ثبت نام از طریق ارسال فرم ها به درب منازل و یا ارسال از طریق تلگرام و پست الکترونیکی(ایمیل). این روش با توسعه شبکه تلگرام در دسترس عموم است و کار را ساده تر میکند. می توانید فرم های ثبت نام را برای مشتریان تلگرام نموده و درخواست کنید پس از تکمیل به خط موبایل فروشگاه، برگشت دهند. این روش می تواند درصد قابل توجهی از حجم ثبت نام ها را تحت پوشش قرار دهد.

روش سوم: مراجعه حضوری

پر ثمرترین روش بازاریابی و جمع اوری اطلاعات که اثرگذاری بالایی هم دارد و در جذب و وفادارسازی مشتریان کمک زیادی می کند، روش مراجعه حضوری است. در روش مراجعه حضوری، ذهن و وقت مصاحبه شونده، درگیر پروژه شما خواهد شد و به سادگی در لابه لای مشغله های روزمره آنان گم نمیشود. روش حضوری نیاز به آموزش و برنامه ریزی زیادی درد و قاعدتا بودجه بیشتری هم نیازمند است.

نظر شما!!