استارت آپ باشگاه دلفین مارکت با برگزاری همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت، آغاز بکار می نماید.

سوپرمارکتی به وسعت 6000 مترمربع با شرکت جمعی از همکاران کارخانجات مواد غذایی و پخش

برچسب ها:

نظر شما!!