مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار دلفین مارکت"

عضویت سی و نهمین عضوباشگاه دلفینی

عضویت سی و نهمین عضوباشگاه دلفینی

سوپر مارکت ایرونی با مدیریت آقای صالحی بعنوان سی و نهمین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در کرج به استارت آپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی پیوستند.

ادامه خبر
دومین ورکشاپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در کرج با حضور منتخبی از سوپرمارکتهای ممتاز شهر با.موفقیت برگزار شد .

دومین ورکشاپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در کرج با حضور منتخبی از سوپرمارکتهای ممتاز شهر با.موفقیت برگزار شد .

ادامه خبر
عضویت چهلمین عضو باشگاه دلفینی

عضویت چهلمین عضو باشگاه دلفینی

سوپر مارکت مکث با مدیریت آقای جبارزاده بعنوان چهلمین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در کرج به استارت آپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی پیوستند.

ادامه خبر
عضویت سی و هشتمین عضو باشگاه دلفینی

عضویت سی و هشتمین عضو باشگاه دلفینی

سوپر مارکت ماهان با مدیریت آقای بابایی بعنوان سی وهشتمین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در کرج به استارت آپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی پیوستند.

ادامه خبر
عضویت سی و هفتمین عضو باشگاه دلفینی

عضویت سی و هفتمین عضو باشگاه دلفینی

سوپر مارکت گوشتیران با مدیریت آقای مددی بعنوان سی و هفتمین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در کرج به استارت آپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی پیوستند.

ادامه خبر
عضویت سی و ششمین عضو باشگاه دلفینی

عضویت سی و ششمین عضو باشگاه دلفینی

آنلاین مارکت با مدیریت آقای سجادی بعنوان سی و ششمین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در غرب تهران محدوده چیتگر به استارت آپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی پیوستند.

ادامه خبر
عضویت سی و پنجمین عضو باشگاه دلفینی

عضویت سی و پنجمین عضو باشگاه دلفینی

سی و پنجمین عضو باشگاه سوپرمارکت های دلفینی در تهران با مدیریت اقای علیشاهی با نام سوپرمارکت برج فراز، قرار داد بستند.

ادامه خبر
عضویت سی و چهارمین سوپرمارکت به باشگاه

عضویت سی و چهارمین سوپرمارکت به باشگاه

سوپرمارکت یاران دریان در تهران با مدیریت اقای حاجی پور، بعنوان سی و چهارمین عضو باشگاه دلفینی، قرارداد عضویت منعقد نمود.

ادامه خبر
سی و سومین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی

سی و سومین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی

سوپرمارکت ارغوان با مدیریت آقای ارغوانی بعنوان سی و سومین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در سعادت آباد تهران به استارت آپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی پیوستند.

ادامه خبر
سی و دومین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی

سی و دومین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی

هایپرمارکت جم با مدیریت آقای موسوی بعنوان سی و دومین عضو باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی در سعادت آباد تهران به استارت آپ باشگاه سوپرمارکتهای دلفینی پیوستند.

ادامه خبر