نوشته هایی با برچسب اینترنت اشیا

استفاده از تجارت الکترونیک در سوپرمارکت ها

استفاده از تجارت الکترونیک در سوپرمارکت ها

رفتن به سوی دنیای تجارت الکترونیک، ممکن است دیر یا زود داشته باشد، اما کنسل یا متوقف نخواهد شد. چه کسی می تواند خلاف این ادعا را تضمین کند؟ پس باید برای حرکت به سمت آینده اکنون گام برداشت. شاید عده ای در ابتدای دوران سوم سوپرمارکت داری گمان کنند

ادامه خبر