نوشته هایی با برچسب سوپرمارکتی به وسعت 6000 متر مربع

برگزاری همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت

برگزاری همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت

همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت با عنوان "سوپرمارکتی به وسعت 6000 متر مربع"، در تاریخ 31 شهریور ماه امسال(1396) در شهر رشت، سالن همایش مخابرات برگزار خوهد شد. این همایش با هدف اصلی راهکارهای مقابله با مخاطرات پیش رو در صنف سوپرمارکت ها برگزار می شود. در این گردهمایی، خطراتی

ادامه خبر