نوشته هایی با برچسب سوپرمارکت سنتی، سوپرمارکت مدرن، مدیران سوپرمارکت ها، دلفین های تمدن ساز، چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند

آیا روش راه اندازی کسب و کار سوپرمارکتداری به شکل کنونی صحیح است؟(قسمت اول)

آیا روش راه اندازی کسب و کار سوپرمارکتداری به شکل کنونی صحیح است؟(قسمت اول)

ایا روش راه اندازی کسب و کار سوپرمارکت داری، در حال حاضر صحیح است؟ تاسیس یک سوپرمارکت کاری ندارد! یک مغازه در هر جا که شد اجاره ی کنید. یخچال و قفسه ها نصب میشود. در خصوص اجناس هم نگرانی وجود ندارد. چون شرکت های پخش اجناس مغازه را تامین

ادامه خبر