نوشته هایی با برچسب همایش رشت

برگزاری همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت

برگزاری همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت

همایش بزرگ سوپرمارکت های رشت با عنوان "سوپرمارکتی به وسعت 6000 متر مربع"، در تاریخ 31 شهریور ماه امسال(1396) در شهر رشت، سالن همایش مخابرات برگزار خوهد شد. این همایش با هدف اصلی راهکارهای مقابله با مخاطرات پیش رو در صنف سوپرمارکت ها برگزار می شود. در این گردهمایی، خطراتی

ادامه خبر