نوشته هایی با برچسب چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند، باشگاه مشتریان، کتاب تاکتیکی

معرفی کتاب چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند

معرفی کتاب چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند

معرفی کتاب چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند کتاب" چرا دلفین ها تمدن ساز نشدند" نوشته علی خاکزادی، یکی از مجموعه کتاب های سوپر مارکت های دلفینی است که از سوی انتشارات "امکان امروز" به انتشار رسیده و سعی دارد خوراک فکری ساده، سریع، پژوهش و آزمون شده ای را

ادامه خبر