نوشته هایی با برچسب کتاب دلفین های تمدن ساز، باشگاه مشتریان، باشگاه سوپرمارکت های دلفینی، کتاب استراتژیک و عملیاتی،

معرفی کتاب دلفین های تمدن ساز

معرفی کتاب دلفین های تمدن ساز

معرفی کتاب دلفین های تمدن ساز کتاب" دلفین های تمدن ساز" نوشته علی خاکزادی، یکی از مجموعه کتاب های سوپر مارکت های دلفینی است که از سوی انتشارات "امکان امروز" به انتشار رسیده و سعی دارد خوراک فکری ساده، سریع، پژوهش و آزمون شده ای را برای صنف سوپرمارکت ها

ادامه خبر